Jano Edicions

Home » Artistes Jano » Jano Edicions
El catàleg de JANO Edicions, reuneix una primera sèrie de set carpetes realitzades per set artistes de l’Associació, que contenen cadascuna, dos aiguaforts realitzats en els tallers calcográfics Joan Barbarà de Barcelona.

Cada carpeta, signada per l’artista, conté 2 aiguaforts, un text creat per l’artista i la justificació de tiratge d’una edició limitada a 30 exemplars + 3 P.A. i 2 H.C. Cada gravat va signat i numerat per l’autor, seguint una antiga tradició.

Aquest catàleg, s’anirà ampliant periòdicament amb noves edicions d’artistes de l’associació, seleccionats amb el criteri de la tolerància dels diferents estils i tendències de l’art.